Tag: Grenzen

Sakral-Chakra

Sakral-Chakra

2. Chakra – auch Savadhisthana Chakra, Kreuzzentrum